Szkolenia

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY RZECZY I OSÓB

 

blok programowy:
– C1, C, C1+E, C+E lub
– D1, D, D1+E, D+E

 

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy (czyli dawny kurs przewozu rzeczy i osób albo świadectwo kwalifikacji) z wpisem kod 95 musi odbyć każdy kierowca, który chce pracować lub aktualnie pracuje w transporcie drogowym na terenie Unii oraz poza nią.

Kurs tzw. okresówki muszą zaliczać wszyscy aktywni kierowcy zawodowi w każdym okresie 5 lat.

  • Pamiętaj, że do okresówki możesz przystąpić w każdym państwie członkowskim. Otrzymasz wtedy dodatkowy dokument do dokumentu prawa jazdy tj. :(świadectwo kwalifikacji zawodowej dla obcokrajowców)
  • Pamiętaj, że szkolenie okresowe kończysz dla jednego bloku programowego (np. C1,C,C1+E,C+E), a uprawnienia otrzymasz również do autobusu, o ile posiadasz prawo jazdy kat. D. Ta zależność działa również odwrotnie.
  • Pamiętaj, że szkolenie okresowe ukończone w Polsce ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej.
  • Pamiętaj,że po odbyciu 5 dni zajęć na szkoleniu okresowym otrzymujesz w ośrodku szkoleniowym Turbo świadectwo kwalifikaci zawodowej , z którym zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy z wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeżdzić zawodowo !!!
  • Pamiętaj,że co 5 lat wysiadasz z autka i przez miesiąc odświeżasz swoje dokumenty: prawko i kartę kierowcy.
  • Pamiętaj wreszcie, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy. (na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

pj

SZKOLENIE OKRESOWE Z UŻYCIEM SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA MOŻNA ROZPOCZĄĆ W TERMINIE ODPOWIADAJĄCYM UCZESTNIKOWI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Szkolenia kierowców zawodowych

Prowadzimy również szkolenia kierowców tj:
– Kwalifikacja wstępna, wstępna przyśpieszona i uzupełniająca,
– Inne kursy wg potrzeb.
Zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami)
każdy kierowca wykonujący transport drogowy jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną lub ukończyć szkolenie okresowe (art. 39 a ust. 1 pkt 5 i 6).
Przez transport drogowy (art. 4 pkt 3 i 4) rozumiemy podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami. Określenie to obejmuje również:
– działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
– każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, który nie spełnia warunków przewozu na potrzeby własne.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Do kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która
(art. 39 b ust. 1 i 39 d ust. 1):
– przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
– studiuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
– niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasady szkolenia kierowców zawodowych:
Zasady szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314).

Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć.
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona obejmuje 140 godzin zajęć.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:
Szkolenie okresowe obejmuje:

Wymagane dokumenty:
– ksero prawa jazdy
– ksero świadectwa kwalifikacji
– karta zgłoszenia
Ceny:
Kwalifikacja wstępna: 4500 PLN
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona: 2700 PLN
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca: 1000 PLN
Szkolenie okresowe: 500 PLN