PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Usługi rozwojowe

Informujemy, że od 8 czerwca 2021r. nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego” ma charakter ciągły.

Szczegóły dotyczące naboru:
– usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2021 r. (nie dotyczy studiów podyplomowych),
– nie będzie możliwości aneksowania umów zawartych w ramach niniejszego naboru w zakresie wydłużenia okresu realizacji usługi,
– dokumenty mogą być składane drogą pocztową/kurierską lub osobiście do skrzynki podawczej w siedzibie ARR (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin).

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru z chwilą przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych na łączną kwotę 1 mln zł.

Ponadto informujemy, że:
– zmianie uległ Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu; zaktualizowana wersja dokumentu znajduje się w zakładce Dokumentacja,
– w zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto).


DO POBRANIA:


NIE ZAPOMNIJ POBRAĆ : (ze strony http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl):

Wydruk oferty na usługę rozwojową Z BUR (korzystając z funkcji „drukuj do PDF” znajdującej się na dole strony usługi)

Po wypełnieniu dokumentów proszę przesłać je na adres naszej firmy: skpturbo@wp.pl


Wszystkie informacje możesz tez znaleźć na stronie : http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/dla-firm/