PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Jak wyglądają egzaminy (teoria i praktyka )

Na egzamin teoretyczny składają się 32 pytania – dwadzieścia obejmuje wiedzę podstawową, natomiast dwanaście dotyczy konkretnej kategorii prawa jazdy. W przypadku pytań z pierwszej kategorii osoba egzaminowana ma 20 sekund na przeczytanie pytania i 15 sekund na odpowiedź. Pytania podzielone są na 3 grupy: istotne, o średnim i o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W zależności od kwalifikacji przyznaje się od 1 do 3 punktów. Maksymalnie można uzyskać 74 punkty, ale żeby zaliczyć egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 68 punktów.

Forma egzaminu: egzamin odbywa się w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w formie elektronicznej. Pytania są wyświetlane na ekranach komputerów. W przypadku 20 pytań z wiedzy podstawowej trzeba udzielić odpowiedzi ,,tak” lub ,,nie”. Do pytań specjalistycznych wyświetlane są 3 sugerowane odpowiedzi ( A,B,C) i tylko jedna z nich może być prawidłowa. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi egzaminowana osoba ma 50 sekund. Niestety, nie można się cofnąć i poprawić już udzielonych odpowiedzi. Łącznie egzamin trwa 25 minut, dla każdej kategorii.

Egzamin Praktyczny

Plac manewrowy. Egzamin zaczyna się na placu WORD-u ( wyjątek stanowią kat. AM i T ). W przypadku kat. AM, A1, A2, A, B1, B przed przystąpieniem do jazdy egzaminator sprawdza wiedzę na temat kontroli stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, m.in sprawdzenie oleju w silniku, płynu hamulcowego i chłodzącego oraz kontrola oświetlenia. Następnie egzaminator sprawdza przygotowanie do jazdy i obowiązkowe dla danej kategorii manewry.

Jazda w ruchu ulicznym. Poza teren WORD-u mogą wyjechać tylko te osoby, które zaliczą plac manewrowy. W ruchu miejskim osoby egzaminowane muszą m.in zatrzymać się w wyznaczonym przez egzaminatora miejscu, zaparkować i wykazać się znajomością ekonomicznej jazdy. Rozporządzenie określa też minimalny czas trwania tej części egzaminu – zależy on od kategorii ( od 10 do 45 minut).