PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Kierowcy z kategorią B zyskają nowe uprawnienia?

Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał Ustawę o elektromobilności. Do najważniejszych zmian zalicza się dopuszczalna masa pojazdu. Do tej pory kierowca posiadający prawo jazdy kat. B mógł prowadzić samochód ważący do 3,5 t. Wkrótce wartość ta wyniesie 4,25 t.

Kogo obejmą nowe regulacje?

Zapis o zwiększeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu dotyczy wyłącznie:

🟥 Kierowców poruszających się samochodami zasilanych paliwami alternatywnymi. Zgodnie z ustawą do tej kategorii należą: samochody zasilane elektrycznie lub za pomocą wodoru, biopaliw ciekłych, paliw syntetycznych, sprężonego gazu ziemnego CNC, gazu ziemnego LNG oraz gazu płynnego LPG (szczegóły znajdują się w Dz. U. 2018 poz. 317).

🟥 Kierowców posiadających uprawnienia kat. B od co najmniej 2 lat. Z czego wynikają zmiany?.

Nowelizacja ustawy wynika z faktu, że pojazdy zasilane alternatywnie zazwyczaj są cięższe od tradycyjnych, ponieważ posiadają wbudowany akumulator. Takie rozwiązanie z powodzeniem sprawdza się w innych krajach, m.in. w Holandii i Niemczech. To nie wszystkie zmiany znajdujące się w ustawie. Dokument precyzuje m.in. kwestie dotyczące rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych, testowania pojazdów autonomicznych, zasad wprowadzania stref czystego transportu. Zapisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia Ustawy.Źródła:1. Komunikat Kancelarii Prezydenta RP.2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317)