PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Kurs HDS

Kurs przygotowuje do obsługi i sterowania żurawiem przeładunkowym zwanym potocznie “Hydraulicznym Dźwigiem Samochodowym” inaczej “HDS” różnego typu.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi żurawi przeładunkowych, uzyskanie uprawnień dla maszynistów żurawi przeładunkowych HDS, podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla maszynistów obsługujących żurawie przeładunkowe.
Kurs kończy się zdobytymi kwalifikacjami z Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zakończeniu kursu i otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego kursańci otrzymują legitymację Urzędu Dozoru Technicznego.
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.
Współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy, istnieje możliwość dofinansowania dla osób bezrobotnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

karta zgłoszeniowa
kserokopia dowodu osobistego
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w kursie