PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym – większe przywileje dla pieszych!

16 grudnia Komisja Infrastruktury przyjęła bez żadnych poprawek nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Ustawa jest coraz bliżej wejścia w życie, ale musi jeszcze zostać przegłosowana przez Sejm i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Główne zmiany będą dotyczyć przejść dla pieszych.

Obecnie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem, ale tak naprawdę w momencie, kiedy wejdzie stopą na krawędź jezdni:Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność (..), korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem (Dz.U.2020.110).Po zmianach ustęp ten będzie brzmiał tak:

❌ kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu

❌ w praktyce więc nowe regulacje zapewnią pieszym pierwszeństwo bez względu na to, czy znajdują się oni na przejściu, czy dopiero na nie wchodzą. Nowością będzie także całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnie bądź torowisko.Co jeszcze się zmieni?

❌ od nowego roku dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym zostanie obniżona do 50 km/h również w nocy – do tej pory w godz. od 23:00 do 5:00 można było poruszać się z prędkością 60 km/h. Dodatkowo obostrzenia będą też zakazywały tzw. jazdy na zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych.