PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Kat. A : motocykle i motorowery

Kategoria AM

Prawo jazdy na motorowery (pojazdy dwu lub trójkołowe zaopatrzone w silnik spalinowy o pojemności skokowej do 50 ccm lub elektryczny o mocy do 4 kW, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h) oraz czterokołowce lekkie (m.in. quady, których masa nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).

WIEK ukończone 14 lat.
KURS10 godz. teorii
5 godz. praktyki.
EGZAMINteoretyczny oraz praktyczny obejmuje
manewry na placu (5 zadań) i jazdę w ruchu miejskim,
trwającą min. 10 minut.

Kategoria A1

Pozwala prowadzić motocykle o pojemności do 125 ccm, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1kW/kg oraz trójkołowce o mocy do 15 kW i pojazdy kategorii AM.

WIEK ukończone 16 lat, wymagana zgoda rodziców
lub opiekuna.
KURS30 godz. teorii
20 godz. praktyki.
EGZAMINteoretyczny oraz praktyczny (180 zł) obejmuje
manewry na placu i jazdę w ruchu drogowym,
trwająca min. 25 minut.

Kategoria A2

Motocykle o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg, oraz motocykle trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

WIEK ukończone 18 lat
KURS30 godz. teorii
20 godz. praktyki.
EGZAMINteoretyczny oraz praktyczny obejmuje
manewry na placu (6 zadań) i jazdę w ruchu drogowym,
trwającą min. 25 minut.

Kategoria A

Motocykle bez ograniczenia pojemności skokowej silnika ani mocy.

WIEKukończone 24 lata lub 20 lat, jeśli kierowca
posiada od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2.
KURS30 godz. teorii
20 godz. praktyki.
EGZAMIN teoretyczny oraz praktyczny obejmuje
manewry na placu (6 zadań) i jazdę w ruchu drogowym,
trwającą min. 25 minut.

Na egzaminie (kat. A1,A2 A) niezbędne jest posiadanie odpowiedniego stroju, w tym rękawic.