PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Kat. C : auta o dmc pow. 3.5T

Kategoria C

Pozwala prowadzić pojazdy o dopuszczalnej całkowitej masie pow. 3,5 tony, poza autobusami. Żeby zostać kierowcą zawodowym trzeba przejść tzw. kursy kwalifikacji. Prawo jazdy wydaje się na 5 lat, po czym trzeba odnowić badania i zaliczyć szkolenie okresowe. Nie dotyczy starszych, bezterminowych dokumentów.

WIEK ukończone 21 lat i prawo jazdy kat. B
KURS 20 godz. teorii ( osoby z CI – zwolnione)
30 godz. praktyki.
EGZAMINteoria, praktyka: manewry na placu,
jazda w ruchu drogowym ( min. 45 min.)

Kategoria CE

Przeznaczona jest dla kandydatów na kierowców ciężarówki bez górnego limitu dopuszczalnej całkowitej masy wraz z przyczepą/ przyczepami.

WIEK ukończone 21 lat i prawo jazdy kategorii C
KURS 25 godz. zajęć praktycznych
EGZAMINpraktyczny składa się z wylosowanych
przez egzaminatora manewrów i jazdy w ruchu
miejskim (min 45 min.)