PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Kat. T

Uprawnia do prowadzenia ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych wraz z przyczepami (ciągnikami bez przyczep można kierować w ramach prawa jazdy kat. B) oraz motorowerów i czterokołowców lekkich.

Egzamin na ciągniki rolnicze może odbyć się poza teren WORD-u.

WIEK do egzaminu można przystąpić od 16 lat
(wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna)
KURS 30 godz. teorii
20 godz. praktyki
EGZAMINkandydat musi zaliczyć teorię i egzamin
praktyczny : manewry na placu, w tym
sprzęgnięcie z przyczepą i jazda w ruchu drogowym