PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Kat. D : autobusy i autokary

Kategoria D

Wymagana jest od osób, które chcą prowadzić autobus z przyczepą lekką. Osoby które chcą prowadzić autobus zawodowo musza obowiązkowo zaliczyć kurs kwalifikacji wstępnej.

WIEK ukończone 24 lata i prawo jazdy kat. B.
21 lat dla osób które uzyskały kwalifikację wstępną,
czyli kurs dla kierowców zawodowych (lub tzw.
kwalifikację wstępną przyspieszoną, przy założeniu,
że kierowca będzie wykonywał przewozy osób na
krótkich trasach, do 50 km) albo 23 lata dla osób,
które zdobyły kwalifikację wstępną przyspieszoną.
KURS 20 godz. teorii
i w zależności od posiadanych uprawnień
40 godz. (kat. C)
60 godz. (kat. B) praktyki
EGZAMINteoria oraz egzamin praktyczny :
manewry na placu i jazda w ruchu drogowym.
Czas trwania egzaminu praktycznego min 45 min.