PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Wznowienie naboru!

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2022 r. zostanie wznowiony nabór dokumentów zgłoszeniowych w ramach Projektu (nabór ma charakter ciągły).

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy Regulamin przyznawania wsparcia i dokumenty zgłoszeniowe (formularze aplikacyjne złożone na nieaktualnych wzorach nie będą rozpatrywane).

Najważniejsze zmiany:

– określenie minimalnego okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa (co najmniej 6 m-cy),
– określenie minimalnego okresu zatrudnienia (min 3 m-ce) oraz wymiaru czasu pracy (min 80 godz/ m-c),
– wyłączenie z możliwości ubiegania się o wsparcie dla osób zatrudnionych na umowę o dzieło,
– wprowadzenie obowiązku funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia pracownika przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie,
– wprowadzenie ograniczeń dotyczących miejsca realizacji usługi rozwojowej.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, nabór dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie później niż 120 dni kalendarzowych od dnia złożenia Formularza  zgłoszeniowego, a usługa powinna zakończyć się w okresie  4 miesięcy od jej rozpoczęcia.

Szczegóły dostępne w Regulaminie przyznawania wsparcia w projekcie.

Dodatkowo  w zakładce „Zapoznaj się” udostępniono narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (Wizualizacja danych- koszt osobogodziny brutto) – dotyczy firm szkoleniowych.