PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Wózki widłowe 1 / 2

Kurs na wózki widłowe

NIE JEST WYMAGANE PRAWO JAZDY !
UPRAWNIENIA PO KURSIE NA WÓZKI WIDŁOWE:

Po kursie otrzymają Państwo Certyfikat uprawniający do obsługi wszystkich typów wózków widłowych:

 • wózki widłowe naładowne
 • wózki widłowe podnośnikowe
 • wózki widłowe unoszące
 • wózki widłowe ciągnikowe

Wszystkich rodzajów zasilania ( benzynowe, elektryczne, gazowe ) oraz wymianę butli gazowej w wózkach.
Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania Certyfikatów w języku:

 • angielskim
HONOROWANE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ!!!
WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:
 • pełnoletność – z dniem rozpoczęcia kursu Słuchacz musi mieć ukończone 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi
 • słuchacz kursu operatorów wózków jezdniowych nie musi posiadać prawa jazdy!
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • orzeczenie lekarskie zezwalające na obsługę wózków widłowych
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
 • odbywają się w terminie uzgodnionym indywidualnie z Instruktorem, dostosujemy się do Twoich godzin pracy!!!
MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
 • Kursant otrzymuje materiały dydaktyczne, które pomagają opanować materiał na egzamin.

Kursy na wózki widłowe prowadzone są zgodnie z Dz.U. Nr 70 z 10 maja 2002 r. oraz na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Posiadamy Certyfikaty Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach oraz wydajemy uprawnienia wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po zdanym egzaminie z części teoretycznej i praktycznej w siedzibie naszej firmy kursanci otrzymają zaświadczenie kwalifikacyjne, które potwierdza zakres zdobytych uprawnień.

PLUSY BYCIA NASZYM KURSANTEM

 • DOGODNE TERMINY
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA SZKOLENIOW
 • WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
 • CENY KONKURENCYJNE
 • GWARANCJA PRZYJAZDNEJ ATMOSFERY