PROFESJONALNIE
I SKUTECZNIE

UCZYMY JEŹDZIĆ

Kat. B : auta o dmc do 3.5T

KATEGORIA B

Kategoria ta uprawnia do prowadzenia wszystkich aut o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą lekką, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg (masa zestawu nie może przekroczyć 4250 kg), lub zespołu pojazdów z przyczepą inną niż lekka, o ile dopuszczalna masa całkowita zestawu nie przekracza 3500 kg.

WIEK do egzaminu można przystąpić w wieku 18 lat
(możliwość rozpoczęcia kursu na 3 miesiące przed
osiemnastką).
KURS 30 godz. teorii (osoby z kat. B1 zwolnione)
30 godz. praktyki.
EGZAMINkandydaci muszą zaliczyć teorię oraz
egzamin praktyczny : manewry
na placu, w tym pytania z wiedzy o podstawowej
obsłudze i budowie auta, oraz jazda w ruchu
drogowym (min. 40 minut)

Kategoria BE

Uprawnia do prowadzenia samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t razem z przyczepą o dmc do 3,5 t (łącznie do 7 t).

WIEKdo egzaminu można przystąpić w wieku 18 lat
(wymagana kategoria B).
KURS15 godz. praktyki
EGZAMINtylko praktyczny: manewry na placu
4 zadania, w tym sprzęgnięcie z przyczepą
i jazda w ruchu drogowym (min. 25 minut)